تماس با ما

فروشگاه تهران: بازار بزرگ تهران، خیابان پانزده خرداد، سینا سنتر، فروشگاه ایران ژس
شماره تماس: 02136610262

دفتر تهران: بازار بزرگ تهران، خیابان پانزده خرداد، سرای چیت ساز، طبقه چهارم، واحد 24،
شماره تماس: 02136610262

فروشگاه کرج: خیابان شهید بهشتی، خیابان دکتر همایون، جواهری ایراندخت
شماره تماس: 02632200119